aanbieding TED-B SMST© - Strategie en Marketing Stress Test

home TED-B associates TED-B is actief binnen TED-B Krachtcentrale TED-B contact TED-B Human Resource Management TED-B management skills TED-B finance en control TED-B fiscaal juridisch TED-B mutual sustainability TED-B strategie TED-B marketing TED-B sales en organisatie TED-B operationeel management TED-B training
Succesvoller worden. Uw producten en/of diensten hoger gewaardeerd. Beter functionerende medewerkers. Persoonlijke effectiviteit…….. Ga koersen op (sterke) relaties!

Beter Koersen is gespecialiseerd in Management Innovatie, oftewel organisaties helpen om hun manier van sturen en leiding geven beter te laten aansluiten op de snel veranderende eisen van klanten, medewerkers en andere belanghebbenden. 
Het uitgangspunt dat hierbij gehanteerd wordt is dat een organisatie alleen maar succesvol is als het blijvend goede relaties heeft met de partijen om haar heen, de stakeholders. Dat kan op velerlei manieren. Beter Koersen helpt ondernemers om op een vernieuwende manier naar hun dagdagelijkse praktijk te kijken, waardoor verbazingwekkend snel de winstgevendheid, klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid verhoogd wordt. 
Dit doen we door ondersteuning met simpele en doeltreffende instrumenten.
Dit alles met de menselijke maat als bepalende factor: alle besluiten die invloed hebben op de organisatie worden tenslotte uiteindelijk altijd nog door mensen gemaakt.  

Patrick Steggerda: Vragen die bij Patrick passen hebben betrekking op méér business en gedragsinnovatie, leiderschap en/of sales. In veel organisaties c.q. teams zijn de daarvoor benodigde kennis en energiebronnen al wel aanwezig, maar worden ze onvoldoende onderkend en benut. Of er is vooral focus op wat beter moet in plaats van op de zaken die al wel goed gaan. ‘Ik focus me graag op de sterke kanten nóg sterker maken.  Performance-verbetering draait om resultaat én gedrag!’
Joep Firet: Joep heeft de eigenschap om zich te verbinden aan zowel de inhoud van het vraagstuk als aan de mensen die daarbij betrokken zijn. Dat samen leidt tot impact en vernieuwing. Op een analytische en enthousiaste wijze ondersteunt hij bedrijven in het hele spectrum van organisatieontwikkeling; van visie- en strategieontwikkeling tot het ontwerpen van processen en organisatiestructuur. Hij wordt ook vaak gevraagd als side-kick van management en hun medewerkers.
  
Beter Koersen heeft inmiddels vele organisaties in vele branches kunnen helpen met het verbeteren van hun management en bedrijfsvoering. 
Het betreft uiteenlopende organisaties als: Avéro Achmea; Schuman Incasso;  Volker Rail; Pro-Rail; Enexis; OHRA; ABT en vele anderen.
http://beterkoersen.nl/
nico en co ontwerpers