aanbieding TED-B SMST© - Strategie en Marketing Stress Test

home TED-B associates TED-B is actief binnen TED-B Krachtcentrale TED-B contact TED-B Human Resource Management TED-B management skills TED-B finance en control TED-B fiscaal juridisch TED-B mutual sustainability TED-B strategie TED-B marketing TED-B sales en organisatie TED-B operationeel management TED-B training
Haal meer rendement uit uw salesmensen en stroomlijn uw verkoopproces.
Organisaties helpen om optimaal rendement te halen uit de verkoopkosten. Wij denken graag mee bij het ontwikkelen van de juiste verkooporganisatie. Hebben uw mensen de juiste competenties; heeft u het risicoprofiel en ontwikkelpotentieel van uw klantenbase goed in beeld; is uw verkoopbeleid goed ingepast in het ondernemingsbeleid; bevat uw verkoopplan taakstellende uitdagingen. Allemaal vraagstukken waar onze experts zich graag mee bezig houden.

Uiteraard behoort een goede SWOT-analyse tot de tools die ingezet worden om tot een goede propositie te komen. Vaak gevolgd door een sessie waarbij uw USP’s omgezet worden naar UBR’s (Unique Buying Reasons). Het formeren van een SMART-doelstelling is van essentieel belang om de juiste richting te kunnen inzetten. De vertaling van beleid naar plan is dan pas goed invulbaar.

Beter Koersen heeft inmiddels vele organisaties in vele branches kunnen helpen met het verbeteren van hun management en bedrijfsvoering, zeker ook met het verbeteren van het verkoopproces en daaraan verbonden onderwerpen.

Het betreft uiteenlopende organisaties als: Avéro Achmea; Schuman Incasso;  Volker Rail; Pro-Rail; Enexis; OHRA; ABT en vele anderen MKB en MKB+ organisaties.


Patrick Steggerda: Vragen die bij Patrick passen hebben betrekking op méér business en gedragsinnovatie, leiderschap en/of sales. In veel organisaties c.q. teams zijn de daarvoor benodigde kennis en energiebronnen al wel aanwezig, maar worden ze onvoldoende onderkend en benut. Of er is vooral focus op wat beter moet in plaats van op de zaken die al wel goed gaan. ‘Ik focus me graag op de sterke kanten nóg sterker maken.  Performance-verbetering draait om resultaat én gedrag!’

Joep Firet: Joep heeft de eigenschap om zich te verbinden aan zowel de inhoud van het vraagstuk als aan de mensen die daarbij betrokken zijn. Dat samen leidt tot impact en vernieuwing. Op een analytische en enthousiaste wijze ondersteunt hij bedrijven in het hele spectrum van organisatieontwikkeling; van visie- en strategieontwikkeling tot het ontwerpen van processen en organisatiestructuur. Hij wordt ook vaak gevraagd als side-kick van management en hun medewerkers.
  

Meer informatie op www.beterkoersen.nl

</div>


<div align= http://beterkoersen.nl
nico en co ontwerpers